Jesteś tutaj: Home » O Klubie » Historia

Historia Klubu

Lions Club Barlinek zainaugurował swoją działalność 29 czerwca 2002 r. 

Programy i zrealizowane projekty:
 Realizujemy długofalowy program stały „Iskierka”. W ramach tego przedsięwzięcia członkowie LC Barlinek opiekują się dzieckiem niepełnosprawnym z Dziedzic oraz wspierają uzdolnionego sportowo chłopca z tej biednej, popeegerowskiej miejscowości. Zakup odzieży, obuwia, wycieczki do Poznania, paczki okolicznościowe to stałe, tradycyjne już formy pomocy dzieciom.
 Wspieramy też Szpital Powiatowy w Barlinku. Zakupiliśmy 40 kompletów pościeli oraz zgromadziliśmy fundusze na zakup materacy przeciwodleżynowych.
 Dzięki corocznie organizowanym akcjom charytatywnym udało się zebrać środki od ludzi dobrej woli na organizację wypoczynku letniego oraz kolonię rehabilitacyjną dla naszych podopiecznych.
 W roku 2004/2005 LC Barlinek zainaugurował społeczną zbiórkę środków na zakup USG dla Szpitala Powiatowego. Powstał społeczny komitet, który rozpropagował cegiełki na ten cel. Odbywały się liczne
imprezy charytatywne. Zbieraliśmy grosz do grosika. Całe społeczeństwo Barlinka, powiatu myśliborskiego oraz wiele instytucji, firm tj.: GBS w Barlinku i całkiem zwykli obywatele naszej małej ojczyzny. Otwartością serca przyczynili się do tego, iż konto, na którym gromadzone są środki na zakup USG powoli, aczkolwiek
systematycznie powiększa swe zasoby. Akcja Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku pt. „I ty
możesz zostać Świętym Mikołajem”. Razem przekazano na konto Starostwa Powiatowego (finansuje Szpital Powiatowy w Barlinku) – 146 tys. zł. Udało się nam wszystkim zgromadzić niewyobrażalną kwotę (jak na nasze możliwości) - nasz wkład do zakupu sprzętu do opieki kardiologicznej w czerwcu 2005 r., a także sfinalizowano zakup nowoczesnego aparatu usg.
 Członkowie LC Barlinek w 2005r. podjęli nową inicjatywę. Na Andrzejkowym Balu Charytatywnym zainaugurowaliśmy akcję zbierania funduszy na zakup autobusu przeznaczonego do przewozu dzieci niepełnosprawnych. W Barlinku istnieje Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Bratek”, które
obejmuje swą opieką dzieci z terenu gminy. Poważnym problemem jest dowóz podopiecznych na zajęcia
prowadzone przez wyspecjalizowaną kadrę Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego, który funkcjonuje
dzięki „Bratkowi”. W związku z powyższym niezbędny był zakup środka transportu przystosowanego do
przewozu osób niepełnosprawnych.
Członkowie Stowarzyszenia wystąpili do PFRONU-u ze specjalnym projektem, który został zatwierdzony.
Niestety, aby można sfinalizować transakcję i przystąpić do przetargu, należy zgromadzić 22% środków przeznaczonych na ten cel. Brakowało 22 tys. złotych.
Członkowie LC Barlinek pozyskali środki w kwocie 5,5 tys. Były to wpływy ze wspomnianego balu, wpłaty ludzi dobrej woli. Sprzedawaliśmy też podczas Jarmarku Ceramicznego prace wykonane przez Lionów (drzewko szczęścia). Mierzone było ciśnienie (czyniła to zaprzyjaźniona z nami Maryla Piotrowska).Rozpropagowaliśmy akcję wpłat 1% podatku na Stowarzyszenie „Bratek” (to jedyna organizacja pożytku publicznego w Barlinku). Znaczną kwotą wsparł nasze działania biznesmen J.Ch. Siig. Brakującą część dorzucił Pan Burmistrz. Pojazd został zakupiony ☺
 Pomoc finansowa dla dzieci z rodzin wielodzietnych i z gmin popeegerowskich.
 Dokonaliśmy zakupu specjalistycznego wózka inwalidzkiego dla niepełnosprawnej dziewczynki oraz „balkoników” dla osób starszych..
Współpraca i osiągnięcia:
LC Barlinek współpracuje z:
o LC Schneverdingen
o LC Police
o LC Szczecin Rainbow Bridge
o LC Szczecin Magnolia
o Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom „Bratek”
o Forum Inicjatyw Oświatowych
Nasz Past Prezydent Eugeniusz Drozdowski pełnił dotychczas funkcję Przewodniczącego Strefy i Przewodniczącego Regionu.
Źródła pozyskiwania funduszy:
Organizowanie cyklicznych imprez charytatywnych:
o Bale Andrzejkowe – impreza wpisana do kalendarza imprez miejskich
o Turnieje w kręgle
o Darowizny pieniężne od osób fizycznych i prawnych
o Akcje sprzedaŜy wyrobów własnych barlineckich Lionów podczas Dni Barlinka, a także Jarmarku Ceramicznego
o Sprzedaż kartek świątecznych
o Organizowanie Koncertów Bożonarodzeniowych
Cykliczne wydarzenia w Klubie:
• LISTOPAD - Andrzejkowy Bal Charytatywny,
• GRUDZIEŃ - Mikołajkowy turniej w kręgleKrzysztof Robiński


LC Barlinek